บันทึกผู้ติดต่อ Branch    Call Type * ID: RC14CACT
ปี    เดือน    สถานะ    ประเภทการติดต่อ
โครงการ     ตั้งแต่ ถึง
คำค้นหา
1
เลขที่ Call Reportชื่อบริษัทที่ติดต่ออ้างอิงวันที่ติดต่อบุคคลที่ติดต่อเรื่องวัตถุประสงค์การติดต่อความคืบหน้าในการติดต่อผู้ดูแลโครงการแปลงสถานะแก้ไขลบ
ANG240219105432 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด  19/02/2024คุณวชิรวิทย์2402/008 สอบถามการติดตั้งโปรแกรม SoftPROสอบถามการติดตั้งโปรแกรม SoftPRO (ตามเอกสารแนบ) Keerati Sooknit   W
ANG240216015906 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)  15/02/2024คุณสุภาภรณ์FAC2403,2402/007 เรื่อง แจ้งสอบถาม Error SoftproKernel Password Expire Dateเรื่อง แจ้งสอบถาม Error SoftproKernel Password Expire Date (ตามเอกสารแนบ)เข้าไปเปลี่ยนวันที่ใน SQL Server ให้เป็นวันที่หมดอายุครั้งถัดไปนพเก้า ยิ้มประดิษฐ์   Y
ANG240215093544 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)  14/02/2024คุณสุภาภรณ์FAC2402,2402/006 แจ้งปัญหาการแสดงข้อมูลในระบบBO แจ้งปัญหาการแสดงข้อมูลในระบบBO หน้าจอออกแผนการจัดส่งสินค้าและใบหยิบสินค้า(ตามเอกสาร) นพเก้า ยิ้มประดิษฐ์   W
ANG240212110541 บริษัท เวิร์ลด ควอลิตี้ จำกัด  12/02/2024คุณเบ็ญจวรรณ2402/003 User ID :003User ID :003 ทำไมถึงอนุมติP/R#...ไม่ได้PR มียอด Amount เป็น 0 แต่มีจำนวน Qty ไม่สามารถApprove ได้ ถ้ายอดAmount เป็น 0 อย่างน้อยต้องมีจำนวนเงิน1บาท เพราะระบบต้องเช็ควงเงินการอนุมัติ ถ้าเป็น0ไม่สามารถเช็คได้นพเก้า ยิ้มประดิษฐ์   Y
ANG240212023031 บริษัท เวิร์ลด ควอลิตี้ จำกัด  12/02/2024คุณอรวรรณ2402/005 สถานที่ส่งของกับที่อยู่ด้านบนของPOสถานที่ส่งของกับที่อยู่ด้านบนของPO เลือกแล้วแต่สถานที่ส่งของยังไม่เปลี่ยน (ตามเอกสารแนบ)แก้ไขReport Purchure Order RPT : UP22PORF ในรายงานเขียน Fixed ที่อยู่ไว้ แก้ไขให้ที่อยู่ดึงจาก Database มาแสดง นพเก้า ยิ้มประดิษฐ์   Y
ANG240212115212 บริษัท เวิร์ลด ควอลิตี้ จำกัด  12/02/2024คุณอรวรรณ2402/004 เข้าโปรแกรมSoftPRO แล้วError (ตามเอกสารแนบ)เข้าโปรแกรมSoftPRO แล้วมีError (ตามเอกสารแนบ)รหัสผ่านผิด ให้ User ที่เป็น Admin เข้าไปเปลี่ยน Password และ Loginใหม่อีกครั้งนพเก้า ยิ้มประดิษฐ์   Y
ANG240208110708 บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด  07/02/2024คุณปิยภรณ์ITR670004,2402/002 โมดูลWG 1.ขอเพิ่มเครื่องหมายติดลบ โมดูลWG 1.ขอเพิ่มเครื่องหมายติดลบในกรณีที่น้ำหนักติดลบ ที่หน้าจอชั่งหนัก , ชั่งเบา และห้องชั่งทั่วไป2.เพิ่มการเก็บเวลาเป็นวินาที ที่หน้าจอชั่งหนัก , ชั่งเบา และชั่งทั่วไป พร้อมกับพิมพ์ออกมาด้วย (ดังเอกสารแนบ) Panuthat Sinratpawittayaton   W
ANG240206110745 G.I.F. Engineering Co.,Ltd.  05/02/2024คุณธนากรGIF-24/002,2402/001 ต้องการทดลองใช้Database ต้องการทดลองใช้Database C2 จาก Site C1 และใช้Database C1 จาก SiteC2 โดยตรง Piyapat Ruekkaran   W