บันทึกผู้ติดต่อ Branch    Call Type * ID: RC14CACT
ปี    เดือน    สถานะ    ประเภทการติดต่อ
โครงการ     ตั้งแต่ ถึง
คำค้นหา
1
เลขที่ Call Reportชื่อบริษัทที่ติดต่ออ้างอิงวันที่ติดต่อบุคคลที่ติดต่อเรื่องวัตถุประสงค์การติดต่อความคืบหน้าในการติดต่อผู้ดูแลโครงการแปลงสถานะแก้ไขลบ
ANG230328045143 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  28/03/2023คุณวรรณิศา2303/006,ช่วยตรวจสอบและแก้ไขผู้ดูแลสมาชิกเขต1(ตามเอกสารแนบ)2303/006,ช่วยตรวจสอบและแก้ไขผู้ดูแลสมาชิกเขต1(ตามเอกสารแนบ)ที่ข้อมูลไม่โหลดเกิดจาก รหัสผู้ดูแลในสัญญาไม่ตรงกับรหัสLog in Mobile ดังนั้นจึงต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลสัญญา ให้เป็นผู้ดูแลคนใหม่ ให้ตรงกับLog in ก่อนจึงจะDownload ได้ โดยแก้ไขที่ Table PD20WOI1.FWCSEAnchalee Na Chiengmai   Y
ANG230328101701 บริษัท เวิร์ลด ควอลิตี้ จำกัด  27/03/2023คุณเอก2303/005,20230001 รายการสินค้า มีรายการติดลบ (ตามเอกสารแนบ)2303/005,20230001 รายการสินค้า มีรายการติดลบ (ตามเอกสารแนบ) Aniruth Wangwaree   Y
ANG230323030652 บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด  23/03/2023คุณปิยภรณ์2303/003,660005 ขอแก้ไขรายงานสรุปการสั่งซื้อตามผู้จำหน่ายโมดูลPR(ตามเอกสารแนบ)2303/003,660005 ขอแก้ไขรายงานสรุปการสั่งซื้อตามผู้จำหน่ายโมดูลPR(ตามเอกสารแนบ)แก้ไข RCF- UR46SPVD.RPT , RPT - UR46SPVD.RPTAnchalee Na Chiengmai   Y
ANG230315033456 บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด  14/03/2023คุณปิยภรณ์2303/001 แจ้ง Error รายงานใบลดหนี้2303/001 แจ้ง Error รายงานใบลดหนี้ Anchalee Na Chiengmai   Y
ANG230315035159 บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด  14/03/2023คุณมนตรี2303/002 แก้ไขปัญหาระบบRFID2303/002 แก้ไขปัญหาระบบRFID Piyapat Ruekkaran   W